ThepExcel.com เทพเอ็กเซล
เทพเอ็กเซล "ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานไว + ได้ Insights จากข้อมูล"
เทพเอ็กเซล สอนหลักการให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างแท้จริง เน้นเรียนรู้ด้วยการฝึกคิด แล้วลงมือทำจริง
ด้วยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ Excel & Power BI ที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจ การเงินการธนาคาร และวิศวกรรม

เรียนรู้จากบทความ


ดูคลิปวีดีโอฟรี

มือใหม่ Excel สุดๆ ดูคลิปนี้ได้เลย
สอน VLOOKUP ดูจบใช้เป็นเลย!
สอน SUMIFS ดูทีเดียวใช้เป็นแน่นอน
ใช้ PivotTable เป็นใน 5 นาที
หลักการออกแบบ Database ที่ถูกต้อง
รวมตัวอย่างการใช้งาน Power Query พื้นฐาน

อบรมแบบจริงจัง

อบรม Excel ให้องค์กร ทั้งแบบ Onsite / Virtual
คอร์สออนไลน์ ที่ SkillLane

ลูกค้าที่อบรมกับเทพเอ็กเซล