Month: June 2016

  • 4 วิธีสร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตาราง

    4 วิธีสร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตาราง

    รู้หรือไม่ว่าเราสามารถสร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตารางได้! ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไง? การทำ PivotTable จากหลายตารางนั้น ทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย-ข้อจำกัดต่างกันดังนี้ครับ มาดูรายละเอียดกันดีกว่า วิธีที่…