สร้าง Dropdown List หลายชั้น เพื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์

ในคลิปนี้จะสอนการสร้าง Dropdown List หลายชั้น เพื่อกรอกข้อมูลจังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ด้วย Excel 365 ครับ

ซึ่งมีความพิเศษกว่าคลิปก่อนๆ ตรงที่จะเป็น Dropdown หลายชั้นที่สามารถทำได้หลายอันให้กับข้อมูลการซื้อขายของแต่ละบรรทัดแยกกันของใครของมันเลย

ซึ่งเพื่อนๆ จะได้เรียนรู้ฟังก์ชันที่เป็น Dynamic Array ของ Excel 365 มากมาย เช่น UNIQUE, SORT, FILTER, TRANSPOSE การอ้างอิงด้วย # เป็นต้น

ดูเสร็จ ให้ดูคลิปนี้ต่อนะครับ มีแก้ไขส่วนที่คลิปบนมีความผิดพลาดเล็กน้อย เพราะผมลืมนึกไปว่า ในประเทศไทย ชื่ออำเภอ/ตำบล อาจจะซ้ำกันก็ได้ ทำให้เลขรหัสไปรณีย์ที่แสดงขึ้นมามันเยอะเกินความจริงไป ในคลิปนี้ผมจึงขอมาแสดงแนวทางแก้ไขสูตรให้ใช้ได้สมบูรณ์มากขึ้นครับ

สรุปแล้วสูตรที่ใช้ทั้งหมด มีดังนี้

ชื่อจังหวัด :
=SORT(UNIQUE(PostCodeTable[ProvinceThai]))

ชื่ออำเภอ : =TRANSPOSE(SORT(UNIQUE(FILTER(PostCodeTable[DistrictThaiShort],PostCodeTable[ProvinceThai]=H5,”กรุณาเลือกจังหวัด”)))) ชื่อตำบล : =TRANSPOSE(SORT(UNIQUE(FILTER(PostCodeTable[TambonThaiShort],(PostCodeTable[DistrictThaiShort]=Sheet1!I5)*(PostCodeTable[ProvinceThai]=Sheet1!H5),”กรุณาเลือกอำเภอ”))))

รหัสไปรษณีย์ :
=TRANSPOSE(SORT(UNIQUE(FILTER(PostCodeTable[PostCode],(PostCodeTable[TambonThaiShort]=Sheet1!J5)*(PostCodeTable[DistrictThaiShort]=Sheet1!I5)*(PostCodeTable[ProvinceThai]=Sheet1!H5),”กรุณาเลือกตำบล”))))

โหลดไฟล์ประกอบได้ที่ : https://github.com/ThepExcel/YouTube/blob/main/address-postal.xlsx