aggregate subtotal sum

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM แตกต่างกันอย่างไร?

บทความนี้ขอแบบสั้นๆ ได้ใจความนะครับ เป็นการสรุปความแตกต่างของฟังก์ชันที่เอาไว้สรุปข้อมูลอย่าง AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM เอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า

สรุปความแตกต่างของ AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM

TopicSUMSUBTOTALAGGREGATE
คำนวณเฉพาะตัวเลขYYY
เลือกวิธีการสรุปข้อมูลได้X (ต้องเปลี่ยนฟังก์ชันไปเลย)Y (เลือกได้)Y (เลือกได้)
คำนวณเฉพาะที่ Filter เห็นXYY (เลือกได้)
คำนวณเฉพาะที่ มองเห็น (ไม่ Filter ทิ้ง, ไม่ Hide แถว)XY
(เลือกได้ ถ้าใช้ฟังก์ชันเลข 10x

จะไม่คำนวณ Hidden Rows)
Y (เลือกได้)
สามารถ Ignore ข้อมูลที่มี Error ได้XXY (เลือกได้)

AGGREGATE เจ๋งสุดอย่างเห็นได้ชัด

จะเห็นว่า AGGREGATE เจ๋งสุดอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นถ้ามีให้ใช้ก็ใช้แทน SUBTOTAL ไปได้เลยนะครับ

Function_num ของ AGGREGATE

AGGREGATE มีฟังก์ชันให้เลือกใช้มากมาย ถ้าเลือกตัวไหนมันก็จะคำนวณสรุปตามวิธีของฟังก์ชันนั้นๆ

 1. AVERAGE
 2. COUNT
 3. COUNTA
 4. MAX
 5. MIN
 6. PRODUCT
 7. STDEV.S
 8. STDEV.P
 9. SUM
 10. VAR.S
 11. VAR.P
 12. MEDIAN
 13. MODE.SNGL
 14. LARGE
 15. SMALL
 16. PERCENTILE.INC
 17. QUARTILE.INC
 18. PERCENTILE.EXC
 19. QUARTILE.EXC

Tips : โดยที่ function_num หมายเลข 14-19 จะสามารถรองรับสูตรแบบ Array Formula ได้ (ซึ่งใช้ function_num Large, Small แทน function_num Max, Min ได้) และใช้ SUMPRODUCT แทน function_num SUM, COUNT, COUNTA ได้

Options ของ AGGREGATE

สิ่งที่โดดเด่นสุดของ AGGREGATE ก็คือ options ที่สามารถ เลือกได้ว่าจะ Ignore ไม่คำนวณอะไรบ้าง เช่น ignore ผลลัพธ์ที่เกิดจาก SUBTOTAL, AGGREGATE ที่ซ้อนอยู่อีกที, ignore hidden rows (แถวที่ซ่อนอยู่) , error

ถ้าจะ ignore มันทุกอย่างเลย ก็เลือก option ที่เป็นเลข 3 ครับ

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM แตกต่างกันอย่างไร? 1

ตัวอย่าง

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM คำนวณเฉพาะตัวเลข ไม่สนใจ text

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM แตกต่างกันอย่างไร? 2

คำนวณเฉพาะที่ Filter เห็น

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM แตกต่างกันอย่างไร? 3

AGGREGATE คำนวณเฉพาะที่ มองเห็น (ไม่คำนวณ Hidden Row) ส่วน SUBTOTAL ถ้าเป็นฟังก์ชันเลข 9 จะยังคำนวณ Hidden Rows แต่ถ้าใช้ฟังก์ชันเลข 109 จะไม่คำนวณ

AGGREGATE, SUBTOTAL, SUM แตกต่างกันอย่างไร? 4

AGGREGATE สามารถ Ignore ข้อมูลที่มี Error ได้

aggregate subtotal sum