Category: Excel and Statistics

 • การคำนวณความน่าจะเป็นใน Baldur’s Gate 3

  การคำนวณความน่าจะเป็นใน Baldur’s Gate 3

  จากในตอนแรก ผมได้อธิบายถึงพื้นฐาน Mechanic ต่างๆ ของระบบต่อสู้ในเกม Baldur’s Gate 3 ไปแล้ว ในตอนนี้เราจะเริ่มมาคำนวณเรื่องความน่าจะเป็นกันครับ…

 • การทำ Simulation ด้วย Excel

  การทำ Simulation ด้วย Excel

  Simulation คืออะไร? Simulation คือการใช้ Model หรือแบบจำลองที่ใช้ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์ มาช่วยคำนวณผลลัพธ์ของสิ่งที่เราสนใจ โดยที่หากเราสามารถสร้างแบบจำลองที่แม่นยำใกล้เคียงกับความเป็นจริง เราก็จะสามารถใช้แบบจำลองช่วยทำนายผลลัพธ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ด้วย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น…

 • ลองทำ Machine Learning ใน Excel เทคนิค K-Means Clustering แบบไม่ง้อ VBA

  ลองทำ Machine Learning ใน Excel เทคนิค K-Means Clustering แบบไม่ง้อ VBA

  การแบ่งกลุ่มข้อมูลนั้นจริงๆ สามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งวันนี้ผมจะมานำเสนอวิธีที่เรียกว่า K-Means Clustering นั่นคือ ให้โปรแกรมพยายามจัดกลุ่มที่มีความใกล้เคียงกันเข้าอยู่เป็นกลุ่มเดียวกันได้ด้วยตัวมันเอง โดยที่เราไม่ต้องเป็นคนบอกมันว่าแบบไหนควรอยู่กลุ่มอะไร ซึ่งมันต้องมีการวน Loop…

 • การพยากรณ์ยอดขายใน Excel ด้วย Forecast และผองเพื่อน

  การพยากรณ์ยอดขายใน Excel ด้วย Forecast และผองเพื่อน

  ช่วงหลังนี้ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับการ Forecast ยอดขายมาพร้อมกันหลายท่าน ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีคนถามผมเรื่องพวกนี้เลย แปลว่าถึงเวลาที่ผมจะทำบทความเกี่ยวกับการพยากรณ์ค่า หรือ Forecast แล้วสินะ และนี่ก็คือบทความนั้นครับ เรามาเริ่มจากหลักการว่า…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 6 : Hypothesis Testing

  Statistics with Excel ตอนที่ 6 : Hypothesis Testing

  Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐาน (Hypothesis) ที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าน่าจะถูกต้องมากกว่า โดยเราจะตั้งสมมติฐาน…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 5 : Central Limit Theorem

  Statistics with Excel ตอนที่ 5 : Central Limit Theorem

  ทฤษฎีสุดเจ๋งอย่าง Central Limit Theorem นั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากในการประมาณค่า Parameter ของ Population ได้จากการคำนวณค่า Statistic…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 4 : Normal Distribution

  Statistics with Excel ตอนที่ 4 : Normal Distribution

  ในตอนนี้เราจะเน้นเรื่องของ Normal Distribution ซึ่งเป็น Distribution ประเภท Continuous Probability Distribution ที่พบมากที่สุดในธรรมชาติเลย…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 3 : Discrete Probability Distribution

  Statistics with Excel ตอนที่ 3 : Discrete Probability Distribution

  ในตอนที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Probability Distribution หรือการแจกแจงความน่าจะเป็นกันครับ Probability Distribution เป็นการทำให้เราเห็นภาพรวมถึงค่าของตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมด และสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจได้อีกด้วย จึงถือได้ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสถิติเลยล่ะ…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 2 : ความน่าจะเป็น

  Statistics with Excel ตอนที่ 2 : ความน่าจะเป็น

  ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงภาพรวมของสถิติและค่าทางสถิติเบื้องต้นกันไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาปูพื้นฐานอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือเรื่อง ความน่าจะเป็น หรือภาษาอังกฤษว่า Probability นั่นเอง Probability (ความน่าจะเป็น) คือ…

 • Statistics with Excel ตอนที่ 1 : ค่าสถิติที่สำคัญ

  Statistics with Excel ตอนที่ 1 : ค่าสถิติที่สำคัญ

  Statistics (สถิติ) นั้นเป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนข้อมูลดิบ (Data) ให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ (Information) ได้ ซึ่งมีความจำเป็นและมีประโยชน์มากต่อการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น เหมาะกับองค์กรในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ Data…