เทพเอ็กเซล ช่วย "ปลุกเทพ Excel ในตัวคุณ"
0
  • No products in the cart.

Excel and Statistics

Excel and Statistics

การพยากรณ์ยอดขายใน Excel ด้วย Forecast และผองเพื่อน

ช่วงหลังนี้ผมได้รับคำถามเกี่ยวกับการ Forecast ยอดขายมาพร้อมกันหลายท่าน ซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีคนถามผมเรื่องพวกนี้เลย แปลว่าถึงเวลาที่ผมจะทำบทความเกี่ยวกับการพยากรณ์ค่า หรือ Forecast แล้วสินะ และนี่ก็คือบทความนั้นครับ เรามาเริ่มจากหลักการว่า...

Hypothesis Testing
Excel and Statistics

Statistics with Excel ตอนที่ 6 : Hypothesis Testing

Hypothesis Testing หรือการทดสอบสมมติฐาน คือกระบวนการที่เราใช้ข้อมูลจาก Sample มาตัดสินเกี่ยวกับ Population โดยจะตัดสินเลือกสมมติฐาน (Hypothesis) ที่มีข้อมูลสนับสนุนว่าน่าจะถูกต้องมากกว่า โดยเราจะตั้งสมมติฐาน...

Discrete Probability Distribution
Excel and Statistics

Statistics with Excel ตอนที่ 3 : Discrete Probability Distribution

ในตอนที่แล้วเราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ Probability Distribution หรือการแจกแจงความน่าจะเป็นกันครับ Probability Distribution เป็นการทำให้เราเห็นภาพรวมถึงค่าของตัวแปรสุ่มที่เป็นไปได้ทั้งหมด และสามารถหาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่เราสนใจได้อีกด้วย จึงถือได้ว่ามันเป็นหัวใจสำคัญของเรื่องสถิติเลยล่ะ...

stats probability
Excel and Statistics

Statistics with Excel ตอนที่ 2 : ความน่าจะเป็น

ในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงภาพรวมของสถิติและค่าทางสถิติเบื้องต้นกันไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาปูพื้นฐานอีกเรื่องที่สำคัญมากๆ นั่นก็คือเรื่อง ความน่าจะเป็น หรือภาษาอังกฤษว่า Probability นั่นเอง Probability (ความน่าจะเป็น) คือ...

statistics-excel
Excel and Statistics

Statistics with Excel ตอนที่ 1 : ค่าสถิติที่สำคัญ

Statistics (สถิติ) นั้นเป็นศาสตร์ที่สามารถช่วยให้เราเปลี่ยนข้อมูลดิบ (Data) ให้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ (Information) ได้ ซึ่งมีความจำเป็นและมีประโยชน์มากต่อการช่วยให้เราสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลได้ดีขึ้น เหมาะกับองค์กรในยุคปัจจุบันที่ต้องใช้ Data...