Select Page

Project Management

Project Feasibility การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

Project Feasibility การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ

เรื่องการคำนวณ Project Feasibility หรือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่มีคนถามผมมาเยอะพอสมควร ดังนั้นก็เลยขอเอามาเขียนอธิบายกันอีกทีนะครับ เรื่องของ Project Feasibility จริงๆนั้น...

read more
วิธีคำนวณ Critical Path Method ในงานบริหารโครงการ ด้วย Excel

วิธีคำนวณ Critical Path Method ในงานบริหารโครงการ ด้วย Excel

ต่อเนื่องจากบทความการบริหารโครงการ หรือ Project Management ด้วย Excel ที่ผมได้เขียนไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นเรื่องของการทำ Gantt Chart คราวนี้ผมจะขอพูดถึงเรื่องของการวางแผนโดยใช้ Critical Path หรือคือเส้นทางการทำงานที่สำคัญที่สุด...

read more
Project Management การบริหารโครงการ สร้าง Gantt Chart และ S-Curve ด้วย Excel

Project Management การบริหารโครงการ สร้าง Gantt Chart และ S-Curve ด้วย Excel

หัวข้อการทำงานจริงลำดับถัดไปที่มีแฟนเพจเรียกร้องมาเยอะ นั่นก็คือเรื่องของ Project Management หรือ การบริหารโครงการด้วย Excel นั่นเอง โดยที่จะเป็นทั้งเรื่องของการทำ Gantt Chart และการทำ S-Curve ด้วย แต่บอกไว้ก่อนว่าถ้าจะทำงาน Project Management...

read more