Category: Google Sheets

  • สอนใช้ Table : ฟีเจอร์ใหม่สุดเทพใน Google Sheets

    สอนใช้ Table : ฟีเจอร์ใหม่สุดเทพใน Google Sheets

    “Table” เครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ใช้จัดการและวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบตารางได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ฟีเจอร์นี้มาพร้อมกับฟังก์ชันการทำงานที่หลากหลายเช่น Tips : การสร้าง Table ซึ่งเป็นโครงสร้างพิเศษที่งอกตามข้อมูลใหม่ได้นั้น เป็นความสามารถที่ Excel…