สอนทำเกม Sudoku ด้วย Excel

การทำให้ Excel ขึ้นเตือน เมื่อใส่ข้อมูลซ้ำ
รวม 5 เทคนิคการเขียนสูตรใน Excel ที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน!

วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีใช้ Excel สร้างเกม Sudoku อย่างง่ายขึ้นมา โดยที่จะมำให้ Excel ไฟล์นี้สามารถตรวจสอบได้ว่าเลขที่เราใส่ลงไปผิดกติกาของเกม Sudoku หรือไม่ แต่อันนี้จะไม่ฉลาดพอที่สามารถเฉลยเกม Sudoku ได้นะครับ ถ้าอยากได้แบบนั้นเดี๋ยวมี Link ให้อีกทีนึงท้ายบทความครับ

กติกาเบื้องต้นเกม Sudoku

sudoku

 • มีตาราง 9 x 9
 • ใส่ได้แค่เลข 1-9
 • ใส่เลขห้ามซ้ำกัน
  • ในแต่ละแถว
  • ในแต่ละคอลัมน์
  • ในแต่ละกรอบตาราง Block ใหญ่ 3 x 3 (เหมือนที่ตีกรอบหนาไว้)
 • จะมีเลขใส่มาให้เบื้องต้นบางส่วนก่อน ถ้าเกมง่ายๆก็จะใส่มาให้เยอะหน่อย ถ้าเกมยาก ก็จะใส่มาให้น้อย
 • เราจะเล่นเกม โดยมีเป้าหมายคือ ใส่เลขต่อให้ครบทุกช่อง โดยไม่ทำผิดกติกาข้างบน ถ้าทำได้ก็ถือว่าจบเกม

วิธีสร้างตัวตรวจกติกาเกม Sudoku

โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่นี่

 • ไฟล์ก่อนกรอกเลข (แสดงสูตรให้เห็น) sudoku-inwexcel(.xlsx)
 • ไฟล์หลังกรอกเลข (ซ่อนสูตร + lock cell พร้อมให้ user เล่น) sudoku-inwexcel2(.xlsx)

Concept : เช็คว่ามีการทำผิดกติกาหรือไม่ ไล่ตามกติกาที่เขียนข้างบน แล้วนับว่ามีการทำผิดกติกากี่อัน/กี่ครั้ง จากนั้นนำผลการนับที่ได้มารวมกัน ถ้าสรุปแล้วมากกว่า 0 แสดงว่ามีการทำผิดกติกา

 1. สร้างตารางขนาด 9×9 โดยปรับให้ขนาดของแถวและคอลัมน์ให้กว้างพอๆ กันตามรูป โดยให้เว้นช่องรอบนอกไว้เล็กน้อย เราจะเอาไว้เขียนสูตรเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ดังนั้นผมจึงเริ่มมุมซ้ายบนที่ช่อง C3 ครับ และอาจจัด Format ตัวหนังสือให้อยู่ตรงกลางทั้งแนวนอนและแนวตั้ง จะได้สวยๆ
  sudoku-1
 2. ต่อไปเราจะกำหนดเงื่อนไข ว่าให้ใส่ได้แค่เลข 1-9 เท่านั้น โดยใช้ Data Validation ดังนี้
  • เลือกพื้นที่ตาราง 9×9
  • ไปที่ Ribbon Data=> Data Validation =>Data Validation…
  • ใน Allow ให้เลือก Whole Number (จำนวนเต็ม) Between Minimum=1 Maximum=9
   sudoku-2
 3. สร้างตัวตรวจสอบว่าแต่ละแถวมีเลข 1-9 กี่ตัว
  • ใช้ COUNTIF มาช่วย =COUNTIF(แต่ละแถว,แต่ละเลข1-9)
  • ในที่นี้ผมเขียนว่า =COUNTIF($C3:$K3,M$2) เพราะ C3:K3 ผมคือแถวแรก ส่วน M2 ผมคือเลข 1
  • พอ copy ไปยังช่องอื่น สูตรจะใช้ได้โดยอันโนมัติ เพราะผม Lock คอลัมน์ไว้ที่คอลัมน์ C กับ K (เพื่อไล่ไปแต่ละแถวลงไปข้างล่าง) ส่วนช่อง M2 ล๊อคแถวไว้ เวลา Copy ไปจะได้ไล่ไปยังเลข 2-9 ต่อไปได้
   sudoku-3
 4. สร้างตัวตรวจสอบว่าแต่ละคอลัมน์มีเลข 1-9 กี่ตัว
  • ใช้ COUNTIF มาช่วย =COUNTIF(แต่ละคอลัมน์,แต่ละเลข1-9)
  • ในที่นี้ผมเขียนว่า =COUNTIF(C$3:C$11,$B13) เพราะ C3:C11 ผมคือคอลัมน์แรก ส่วน B13 ผมคือเลข 1
  • พอ copy ไปยังช่องอื่น สูตรจะใช้ได้โดยอันโนมัติ เพราะผม Lockแถวไว้ที่แถว 3 กับ 11 (เพื่อไล่ไปแต่ละคอลัมน์ทางขวา)
   ส่วนช่อง B13 ล๊อคคอลัมน์ไว้ เวลา Copy ไปจะได้ไล่ไปยังเลข 2-9 ต่อไปได้
   sudoku-4
 5. สร้างตารางตรวจเช็คการใส่ข้อมูลซ้ำ ในแต่ละ Zone 3×3 อันใหญ่ โดยใช้เทคนิค คล้ายๆ ที่เขียนไว้ใน https://www.thepexcel.com/prevent-duplicate-data-entry/
  แต่ว่าเราจะไม่ใช้ Data Validation แล้ว เพราะเราได้ใช้ไปแล้วในชั้นตอนแรก และผู้เล่นอาจต้องการลองใส่เลขเข้าไปก่อน ถ้าใช้ Data Validation จะไม่ยอมให้ใส่เลย อันนั้นแรงเกินไป ดังนั้นเราจะเขียนทดไว้อีกทีนึงแทนตามรูป (ขวาล่าง)

  • โดยที่เราต้องเขียนสูตร 9 ครั้ง แยกแต่ละ Block ใหญ่ที่เป็นขนาด 3×3
   sudoku-6
  • ใน Block แรก (M13) เขียนว่า =COUNTIF($C$3:$E$5,C3) แล้ว copy paste แค่ zone ตัวเอง คือ ช่อง M13 ถึง O15
   sudoku-6-2
  • ใน Block ถัดไปทางขวา (P13) เขียนว่า =COUNTIF($F$3:$H$5,F3)  แล้ว copy paste แค่ zone ตัวเอง คือ ช่อง P13 ถึง R15
  • ทำแบบนี้จบครบ 9 Block
 6. ต่อไป เราจะเช็คว่าทั้ง 3 ตารางตัวช่วยที่เราสร้างขึ้นมานั้น มีเลขอะไรที่มากกว่า 1 หรือไม่ ถ้าหากมี แสดงว่าทำผิดกติกา
  • โดยใช้ COUNTIF มานับว่าช่วงที่เราหามีเลขอะไรมากกว่า 1 หรือไม่นั่นเอง โดยเขียนว่า
   • =COUNTIF(C13:K21,“>1”)
   • =COUNTIF(M3:U11,“>1”)
   • =COUNTIF(M13:U21,“>1”)
   • จากนั้นนำผลนับที่ได้มากรวมกัน ถ้ามากกว่า 0 แปลว่ามีการทำผิดกติกาครับsudoku-7
 7. ทำการ Link ไปแสดงผลด้านบน พร้อมใส่ Conditional Format ให้สวยงาม
  • เช่น ถ้า 3 ช่องนั้น SUM ได้มากกว่า 0 ให้เขียนว่า ไม่ ok เป็นต้น
   ในที่นี้ผมเขียนว่า =IF(M23>0,”ไม่ok”,”ok”) โดย M23 ผมเป็นช่องที่เช็คผลรวมความผิดปกติ
  • sudoku-8
 8. สุดท้ายก็เช็คว่ากรอกครบทุกช่องแล้วหรือยัง ถ้าครบ 81 ช่องแล้วและยัง Ok อยู่ก็ถือว่าจบเกมครับ ^^
  ในที่นี้ ผมเขียนเพิ่มไปว่า =IF(M23>0,”ไม่ok”,IF(COUNT(C3:K11)=9*9,”จบเกม”,”ok”))

การเตรียมการก่อนให้ผู้เล่นเริ่มเล่นเกมจริง

 1. ทีนี้ ก็สามารถใส่เลขเริ่มต้น ตามแต่ละ Puzzle ที่ได้มาได้เลย
 2. เพื่อความสะดวก และไม่ให้สับสนว่าเลขไหนเป็นเลขเริ่มต้น เลขไหนเป็นเลขที่ให้ผู้เล่นเพิ่มทีหลัง อาจใช้วิธี Fill สี หรือ ทำสีอักษรให้ต่างจากปกติก็ได้
  • เทคนิคการเลือกพื้นที่เฉพาะที่เป็นเลขเริ่มต้นของเรา
   ให้เลือกพื้นที่ทั้งหมดในตาราง => Ctrl+G => Special => Constant => มันจะเลือกเฉพาะที่มีการกรอกข้อมูลเริ่มต้นไปแล้ว
  • จากนั้นค่อยใส่สี หรืออะไรให้ต่างจากปกติ
 3. ซ่อนแถวและคอลัมน์ที่เป็นตัวทดของเราไปซะ เพื่อความสะอาดตา
  • เลือก แถว หรือ column แล้วคลิ๊กขวา => Hidesudoku-prepare-complete
 4. เพื่อความสะดวกในการลบเลขที่ให้ผู้เล่นเพิ่มเข้าไปเพื่อเริ่มเกมใหม่ เราอาจจะ Lock Cell เฉพาะที่เป็นเลขเริ่มต้นไว้ โดยจะไม่ Lock ช่องที่ให้ผู้เล่นกรอกเอง โดยทำดังนี้
  • เลือกพื้นที่ทั้งหมดในตาราง => Ribbon Home =>Cells =>Format =>ติ๊กเอา Lock Cell ออก (เพื่อปลดการ Lock Cell ทั้งหมดก่อน)
  • เลือกพื้นที่เฉพาะที่เป็นเลขเริ่มต้นของเรา มันจะเลือกเฉพาะที่มีการกรอกข้อมูลเริ่มต้นไปแล้ว จากนั้นกด
   • Ribbon Home =>Cells =>Format => ติ๊กให้ Lock Cell ทำงาน (เพื่อให้ Lock Cell เฉพาะที่มีการใส่เลขลงไปแล้ว)
  • Ribbon Review => Protect Sheet
   • ถ้าติ๊กเอา Select Locked Cell ออก จะเป็นการห้ามให้ผู้เล่นมาเลือกช่องที่กรอกไว้แล้ว
   • จะใส่ Password หรือไม่ก็ได้
   • กด OK
  • เท่านี้ เวลาเล่น ก็จะไม่สามารถไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอลบช่องที่เป็นตัวเลขเริ่มต้นแล้ว

เท่านี้เราก็สามารถเอาไปให้คนอื่นเล่นเกม Sudoku ของเราได้แล้วครับ

ที่นี้ถ้าใครอยากได้ตัวโปรแกรมแก้ปัญหา Sudoku แบบบอกเฉลยได้เลย ผมจะแนะนำ Link ให้ครับ

Sudoku Solver

........

ใครที่ชื่นชอบบทความนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ ช่วยบอกต่อเพื่อนๆ ของคุณด้วยนะครับ
ยิ่งเกิดประโยชน์กับคนเยอะๆ ผู้เขียนก็ยิ่งดีใจครับ คนแชร์ก็ได้ร่วมสร้างประโยชน์ด้วยนะ ^^

อย่าลืมกดติดตามเทพเอ็กเซลได้ที่ Facebook.com/ThepExcel
และสามารถติดตามคลิปวีดีโอเจ๋งๆ ได้ที่ YouTube Channel ของ Thep Excel ครับ


การทำให้ Excel ขึ้นเตือน เมื่อใส่ข้อมูลซ้ำ
รวม 5 เทคนิคการเขียนสูตรใน Excel ที่คุณอาจยังไม่รู้มาก่อน!

Posted on: February 5, 2014
Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *