เจาะลึกฟังก์ชั่น DATEDIF

date & time
การทำงานเกี่ยวกับวันและเวลา (Date & Time) ใน Excel
แปลงโฉมตัวเลขใน Excel ด้วย Custom Number Format

DATEDIF ไว้ใช้ทำอะไร?

DATEDIF เป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ ใช้หาว่าวันสองวันที่กำหนด ห่างกันกี่วัน กี่เดือน หรือ กี่ปี (เราเลือกได้)

ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ใน Excel ไม่มี Help ให้นะครับ แต่ไม่ต้องกลัว ผมกำลังจะแนะนำวิธีการใช้งานให้เอง (หากใครยังไม่รู้ว่า Excel ทำงานกับวันที่ยังไง เชิญอ่าน การทำงานเกี่ยวกับวันและเวลา (Date & Time) ใน Excel ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานจะดีมากๆ ครับ)

วิธีการใช้ฟังก์ชั่น

DATEDIF( start_date, end_date, interval )
 • DATEDIF( วันเริ่ม, วันจบ, รูปแบบการวัดช่วงเวลา )
 • โดย interval (รูปแบบการวัดช่วงเวลา) คือ
IntervalExplanation
Yปี (แบบครบปี)
Mเดือน (แบบครบเดือน)
Dวัน
MDวัน (ไม่สนใจ เดือน ปี)
YMเดือน (ไม่สนใจวัน ปี)
YDวัน (ไม่สนใจปี)

เช่น =DATEDIF(A1,A2,”M”) เป็นการหาว่า วันที่ใน A1 และ A2 ห่างกันกี่เดือนแบบครบเดือน

ค่าที่ได้จาก DATEDIF กรณีใช้โหมด Interval ต่างกัน

start date1/1/20121/1/20121/1/20121/1/20121/1/2012
Intervalend date31/12/20121/1/20131/8/20131/8/201431/12/2013
ปี (นับแบบต้องครบปี)Y01121
เดือน (ต้องครบเดือน)M1112193123
วัน (เหมือนเอาวันที่ลบกัน)D365366578943730
วัน (ไม่สนใจ เดือน ปี)MD3000030
เดือน (ไม่สนใจวัน ปี)YM1107711
วัน (ไม่สนใจปี)YD3650213213365

ข้อสังเกตุ วิธีดูค่าจาก DATEDIF

 • คอลัมน์ 1/1/2012 – 31/12/2012
  • ถือว่ายังไม่ครบเต็มปี เวลา Interval เป็น “Y” จึงได้ค่า 0
  • และยังไม่เต็ม 12 เดือน (ได้ 11 เดือน ตาม “M”) เพราะยังขาดไปอีกวันหนึ่งจึงครบปีจริงๆ
  • หากดูจากคอลัมน์ 1/1/2012 – 1/1/2013 จะเห็นว่าครบปีจริงๆ จะเป็นอย่างไร
 • คอลัมน์ 1/1/2012 – 1/8/2013
  • ห่างกัน 578 วัน ตามปฏิทินปกติ (“D”)
  • แต่ห่างกัน 0 วันแบบ “MD” เพราะเป็นวันที่เดียวกัน (ไม่สนเดือนปี)
  • แต่แบบ “YD” ห่างกัน 213 วัน เช่นเดียวกับ 1/8/2014 เพราะนับแบบสนใจเดือนแต่ไม่สนใจปี

........

ใครที่ชื่นชอบบทความนี้และเห็นว่ามีประโยชน์ ช่วยบอกต่อเพื่อนๆ ของคุณด้วยนะครับ
ยิ่งเกิดประโยชน์กับคนเยอะๆ ผู้เขียนก็ยิ่งดีใจครับ คนแชร์ก็ได้ร่วมสร้างประโยชน์ด้วยนะ ^^

อย่าลืมกดติดตามเทพเอ็กเซลได้ที่ Facebook.com/ThepExcel
และสามารถติดตามคลิปวีดีโอเจ๋งๆ ได้ที่ YouTube Channel ของ Thep Excel ครับ


การทำงานเกี่ยวกับวันและเวลา (Date & Time) ใน Excel
แปลงโฉมตัวเลขใน Excel ด้วย Custom Number Format

Posted on: November 24, 2013
Tags: ,