เทพเอ็กเซล ช่วย "ปลุกเทพ Excel ในตัวคุณ"
0
 • No products in the cart.
Excel ทั่วไป

เจาะลึกฟังก์ชั่น DATEDIF

date & time

DATEDIF ไว้ใช้ทำอะไร?

DATEDIF เป็นฟังก์ชั่นเกี่ยวกับวันที่ ใช้หาว่าวันสองวันที่กำหนด ห่างกันกี่วัน กี่เดือน หรือ กี่ปี (เราเลือกได้)

ซึ่งฟังก์ชั่นนี้ใน Excel ไม่มี Help ให้นะครับ แต่ไม่ต้องกลัว ผมกำลังจะแนะนำวิธีการใช้งานให้เอง (หากใครยังไม่รู้ว่า Excel ทำงานกับวันที่ยังไง เชิญอ่าน การทำงานเกี่ยวกับวันและเวลา (Date & Time) ใน Excel ก่อนเพื่อปรับพื้นฐานจะดีมากๆ ครับ)

วิธีการใช้ฟังก์ชั่น

DATEDIF( start_date, end_date, interval )
 • DATEDIF( วันเริ่ม, วันจบ, รูปแบบการวัดช่วงเวลา )
 • โดย interval (รูปแบบการวัดช่วงเวลา) คือ
Interval Explanation
Y ปี (แบบครบปี)
M เดือน (แบบครบเดือน)
D วัน
MD วัน (ไม่สนใจ เดือน ปี)
YM เดือน (ไม่สนใจวัน ปี)
YD วัน (ไม่สนใจปี)

เช่น =DATEDIF(A1,A2,”M”) เป็นการหาว่า วันที่ใน A1 และ A2 ห่างกันกี่เดือนแบบครบเดือน

ค่าที่ได้จาก DATEDIF กรณีใช้โหมด Interval ต่างกัน

start date 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012 1/1/2012
Interval end date 31/12/2012 1/1/2013 1/8/2013 1/8/2014 31/12/2013
ปี (นับแบบต้องครบปี) Y 0 1 1 2 1
เดือน (ต้องครบเดือน) M 11 12 19 31 23
วัน (เหมือนเอาวันที่ลบกัน) D 365 366 578 943 730
วัน (ไม่สนใจ เดือน ปี) MD 30 0 0 0 30
เดือน (ไม่สนใจวัน ปี) YM 11 0 7 7 11
วัน (ไม่สนใจปี) YD 365 0 213 213 365

ข้อสังเกตุ วิธีดูค่าจาก DATEDIF

 • คอลัมน์ 1/1/2012 – 31/12/2012
  • ถือว่ายังไม่ครบเต็มปี เวลา Interval เป็น “Y” จึงได้ค่า 0
  • และยังไม่เต็ม 12 เดือน (ได้ 11 เดือน ตาม “M”) เพราะยังขาดไปอีกวันหนึ่งจึงครบปีจริงๆ
  • หากดูจากคอลัมน์ 1/1/2012 – 1/1/2013 จะเห็นว่าครบปีจริงๆ จะเป็นอย่างไร
 • คอลัมน์ 1/1/2012 – 1/8/2013
  • ห่างกัน 578 วัน ตามปฏิทินปกติ (“D”)
  • แต่ห่างกัน 0 วันแบบ “MD” เพราะเป็นวันที่เดียวกัน (ไม่สนเดือนปี)
  • แต่แบบ “YD” ห่างกัน 213 วัน เช่นเดียวกับ 1/8/2014 เพราะนับแบบสนใจเดือนแต่ไม่สนใจปี
แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
 • 3
 •  
 •  
 •  
 •  
Sira Ekabut
the authorSira Ekabut
• Microsoft Office Specialist : Excel ระดับ Expert • ก่อตั้งเว็บไซต์และ แฟนเพจเทพเอ็กเซล คนติดตาม 8 หมื่นคน+, คลิปวีดีโอ 1 ล้าน Views + • หนังสือ Best Seller คอมพิวเตอร์ : Excel Level Up! , จอมเวท เทพ Excel , Excel Power Up!วิทยากรใน SkillLane.com คอร์สออนไลน์ชั้นนำ / อบรม Excel ให้บริษัทชั้นนำ