วิธีรวมไฟล์ใน Folder แบบไม่มีปัญหาเรื่องชื่อคอลัมน์ใน Power Query

ปกติเวลาเราสั่งให้ Power Query รวมทุกไฟล์ใน Folder เดียวกัน แม้มันจะเอาข้อมูลรวมกันได้ แต่ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องชื่อคอลัมน์ได้ในอนาคต สาเหตุเพราะ มันมีการระบุชื่อคอลัมน์ที่แตกออกมาอย่างชัดเจนในสูตร M Code ทำให้ หากในอนาคตมีคอลัมน์เพิ่มขึ้นหรือลดลง ก็จะมีปัญหาทันที (อย่างเช่นที่ผมบอกไว้ในหนังสือ Excel Power Up ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการระบุชื่อคอลัมน์ในสูตร M Code นั้น จะอันตรายต่อการ Refresh ทันที) ลองทำดู โหลดไฟล์ประกอบได้ที่นี่ ตัวอย่างเช่น ผมสั่งรวมข้อมูลจาก Folder ที่ชื่อ MyFolder และสร้าง Custom Column ดังนี้ เพื่อดึงข้อมูลจาก Excel ด้วยสูตรว่า =Excel.Workbook([Content],true) ผมแตกคอลัมน์ Custom ออกมาจะได้ดังนี้ เดี๋ยวผมลบคอลัมน์ที่ไม่ใช้ทิ้งก่อน โดยจะเก็บแค่ ชื่อไฟล์ ชื่อ Item และ Data ไว้ โดยเลือกที่จะเอา แล้วสั่ง … Continue reading วิธีรวมไฟล์ใน Folder แบบไม่มีปัญหาเรื่องชื่อคอลัมน์ใน Power Query