Select Page

หากคุณใช้โปรแกรม Excel แล้วจะพิมพ์ข้อความให้ขึ้นบรรทัดใหม่ แต่อยู่ในช่องเดิม คุณไม่สามารถกดปุ่ม Enter เฉยๆ เหมือนกับโปรแกรมอื่นๆ ทั่วไปอย่าง Microsoft Word ได้ (หาดกด Enter ใน Excel มันจะเด้งลงไป Cell ถัดไปที่อยู่ข้างล่างแทน !!)

ใน Microsoft Excel การจะบังคับขึ้นบรรทัดใหม่ได้นั้น ต้องกดปุ่ม Alt+Enter เท่านั้นครับ (กด Alt ค้างไว้ แล้วค่อยกด Enter) เมื่อต้องการจะขึ้นบรรทัดใหม่ตรงไหนให้กดตรงนั้นครับ

แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •  
  • 18
  •  
  •  
  •  
  •