ไฟล์ประกอบหนังสือ Excel Power Up!

รวมทุกไฟล์ โหลดที่นี่

โหลดทีละบท โหลดข้างล่างนี้

บทนำ : ทำไมต้องเรียนรู้ Power Query?
บทที่ 1 : เข้าใจขั้นตอนการทำรายงานสรุป / วิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 2 : ก้าวสู่การเตรียมข้อมูลยุคใหม่ด้วย Power Query
บทที่ 3 : ภาพรวมการทำงานกับ Power Query
บทที่ 4 : งานที่ยุ่งยากใน Excel กลับง่ายมากใน Power Query
บทที่ 5 : การจัดการหัวตาราง
บทที่ 6 : การคำนวณเบื้องต้น
บทที่ 7 : การกำจัดข้อมูลที่ไม่ต้องการ
บทที่ 8 : การสร้างคอลัมน์ใหม่แบบกำหนดเองด้วย Custom Column
บทที่ 9 : การสร้างคอลัมน์ใหม่ตามเงื่อนไข
บทที่ 10 : การรวมกลุ่มข้อมูลด้วย Group By
บทที่ 11 : การพลิกคอลัมน์เป็นหัวตารางด้วย Pivot Column
บทที่ 12 : การยุบหัวตารางหลายคอลัมน์ให้เหลือคอลัมน์เดียวด้วย Unpivot
บทที่ 13 : การแยกข้อมูลในคอลัมน์เดียวออกจากกันด้วย Split Column
บทที่ 14 : การใช้ Query เป็นตัวแปร
บทที่ 15 : การรวมข้อมูลจากหลาย Query
บทที่ 16 : การดึงข้อมูลจาก Excel ไฟล์อื่น
บทที่ 17 : การดึงข้อมูลจาก Text File/ CSV File
บทที่ 18 : การดึงข้อมูลจากทุก File ที่ต้องการใน Folder
บทที่ 19 : การดึงข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
บทที่ 20 : การเตรียม Data เพื่อทำ Dashboard
บทที่ 21 : การทำ Pivot Table เพื่อสร้าง Dashboard
บทที่ 22 : เจาะลึก M Code หัวใจของ Power Query
บทที่ 23 : Function คือ ขุมพลังที่แท้จริงของ M Code
บทที่ 24 : ตัวอย่างการสร้าง Custom Function
บทที่ 25 : การวน Loop
บทส่งท้าย : เทพที่แท้จริง