สอนใช้ฟังก์ชัน IF และผองเพื่อน (IFS, SWITCH)

if ifs switch