สอนใช้ INDEX + MATCH แบบสั้นๆ เท่าที่จำเป็น (แถม XLOOKUP)

index match excel