Intro to Excel Slide

เป็น Slide ที่ใช้สอนเพื่อปูพื้นฐาน Excel ให้กับนักศึกษาจบใหม่ และผู้ที่สนใจ ใน Event CareerVisa Boot Camp – Excel Training ที่จัดโดย CareerVisa Thailand ครับ เอามา Post เผื่อแฟนเพจคนอื่นๆด้วย