Select Page

สมมติเล่นเกม จาก 50 ครั้ง ชนะ 30 ครั้ง จะคำนวณว่าชนะกี่ % เราควรทำแบบใด ระหว่าง

30/50 * 100 = 60

กับ

30/50 = 0.6 แล้วกดเป็น % ได้ 60%

แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •