Series สอนดึงข้อมูลจากเว็บ ด้วย Power Automate Desktop 1

Series สอนดึงข้อมูลจากเว็บ ด้วย Power Automate Desktop

ในคลิปนี้ผมจะสอนใช้เครื่องมือ Power Automate Desktop (โหลดมาใช้ได้ฟรี) เพื่อดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ต้องการมาลงใน Excel แบบอัตโนมัติ

ซึ่งดึงได้หมดแม้ว่าเว็บนั้นจะต้อง Login ก่อน หรือมีหลายหน้าก็ไม่มีปัญหา แต่เราจะสอนตั้งแต่แบบง่ายไปยาก ดังนั้นในคลิปนี้จะเป็นการดึงแบบง่ายก่อนครับ ดังนั้นใครอยากทำกับเว็บยากๆ ได้ให้ติดตามยาวๆ เลยครับ ^^

ตอนที่ 1 : เริ่มดึงจากเว็บหน้าแรก

ตอนที่ 2 : ดึงข้อมูลหลายๆ หน้า มารวมกัน