หัดเขียนโปรแกรม Python สำหรับคนเป็น Excel มาก่อน : ตอนที่ 1

python for excel user