จงแยก Report กับ Database ออกจากกัน (ถ้าอยากใช้ Excel ให้ง่าย)

ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมมักเจอคนมาถามบ่อยๆ คือ ปัญหาที่การสรุปข้อมูลนั้นทำได้ยาก ซึ่งสาเหตุก็เป็นเพราะ ข้อมูลเหล่านั้นไม่ได้ถูกบันทึกในเชิง Database แยกออกมาต่างหากจากรายงาน แต่กลับมีการกรอกข้อมูล Input ลงไปในรายงาน หรือผลลัพธ์ที่เค้าต้องการไปเลย ซึ่งจะทำให้การสรุปเปลี่ยนมุมมองจากเดิมทำได้ยาก การเพิ่มข้อมูลก็อาจจะไม่สะดวกด้วย

ซึ่งปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้อย่างตรงประเด็น “จะต้องแยก Report กับ Database ออกจากกัน” คือเราจะไม่กรอกข้อมูลลงไปในรายงานผลลัพธ์สุดท้าย แต่เราจะกรอกข้อมูลลง Database แล้วพยายามสร้าง Report ที่สรุปมาจากข้อมูล Database ต่างหากล่ะ

ซึ่งการสรุป จะใช้สูตร หรือใช้ PivotTable ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนแล้วครับ