แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร)

แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร) 1

นาย ศิระ เอกบุตร (ระ)

ผม ศิระ เอกบุตร ได้ก่อตั้งเว็บไซต์และแฟนเพจ “เทพเอ็กเซล” เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคการใช้ Excel ซึ่งมุ่งหวังที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้คนทำงาน Office ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประวัติการศึกษา

 • 2001-2005 ป.ตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
 • 2007-2010 ป.โท : MBA (English Program) จุฬาฯ

อาชีพ/การทำงาน

 • 2005-2006 : System Engineer ที่ Yokogawa (Thailand)
 • 2008-2010 : Web Communication Officer @ PReMA (สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์)
 • 2010 -2012 : SME Product Manager (Assistance Unit Manager) ที่ KBank  (ธนาคารกสิกรไทย) (ผมเริ่มหัดใช้ Excel จริงจังก็ตอนนี้แหละ ตอนนั้นดู ExcelisFun เยอะมากครับ และทำ blog/page เยอะๆ ก็ตอนนี้)
 • 2012 – กค. 2019 : Commercial Credit Business Process Management (Vice President) ที่ KBank (ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่)
 • กพ. 2019 : ก่อตั้ง บริษัท เทพเอ็กเซล จำกัด
 • สค. 2019 : ออกจากงานประจำมาทำงานที่เทพเอ็กเซลเต็มตัว
แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร) 2

และจากการใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นมาโดยตลอด  และได้รับการโปรโมทมาอย่างต่อเนื่อง

ผลงานเกี่ยวกับ Excel

 • เขียนบทความ / ทำคลิปวีดีโอเกี่ยวกับ Excel ซึ่งมีคนชื่นชอบจำนวนมาก (คลิป 1.3 ล้าน Viewบทความ 3 แสน Like )
 • ทำ facebook เพจ ThepExcel
 • ได้รับ Certificate Microsoft Office Specialist ระดับ Expert จาก Microsoft
  แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร) 3
  (รหัส wCAGz-4S6K เอาไป verify ได้ที่ https://verify.certiport.com/)
 • เขียนหนังสือ Excel ที่เป็นระดับ Best Seller  2 เล่ม ทั้งแบบเล่มและ E-Book
  แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร) 4 แนะนำ ศิระ เอกบุตร (วิทยากร) 5

ประวัติการเป็นวิทยากร

 •  
 •  
 •  
 •  
 •