แนะนำ ศิระ เอกบุตร (ผู้จัดทำ)

ข้อมูลทั่วไป

แนะนำ ศิระ เอกบุตร (ผู้จัดทำ) 1

 • ชื่อ : นาย ศิระ เอกบุตร (ชื่อเล่น ระ)

ประวัติการศึกษา

 • 2001-2005 ป.ตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จุฬาฯ
 • 2007-2010 ป.โท : MBA (English Program) จุฬาฯ

อาชีพ/การทำงาน

 • 2005-2006 : System Engineer ที่ Yokogawa (Thailand)
 • 2008-2010 : Web Communication Officer @ PReMA (สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์)
 • 2010 -2012 : SME Product Manager (Assistance Unit Manager) ที่ KBank  (ธนาคารกสิกรไทย) (ผมเริ่มหัดใช้ Excel จริงจังก็ตอนนี้แหละ ตอนนั้นดู ExcelisFun เยอะมากครับ )
 • 2012 – กค. 2019 : Commercial Credit Business Process Management (Vice President) ที่ KBank (ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่)
 • กพ. 2019 : ก่อตั้ง บริษัท เทพเอ็กเซล จำกัด และทำ
 • สค. 2019 : ออกจากงานประจำมาทำงานที่เทพเอ็กเซลเต็มตัว

และจากการใช้ Excel อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมได้รับรางวัลพนักงานดีเด่นมาโดยตลอด  และได้รับการโปรโมทมาอย่างต่อเนื่อง
แนะนำ ศิระ เอกบุตร (ผู้จัดทำ) 2

ประวัติเกี่ยวกับ Excel

 •  
 •  
 •  
 •  
 •