ดึงข้อมูลหน้างบการเงินย้อนหลังและวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น 1

ดึงข้อมูลหน้างบการเงินย้อนหลังและวิเคราะห์หุ้นเบื้องต้น

ในคลิปนี้ผมจะสอนวิธีดึงข้อมูลและวิเคราะห์หุ้นใน SET50 จาก settrade (หน้างบการเงินย้อนหลัง 5 ปี) ไปยัง PowerBI ผ่านเครื่องมือ Power Query เพื่อที่จะสามารถให้เราสามารถนำไปใช้ทำ Data Model และเขียนสูตร DAX รวมถึงสร้าง Visualization ในการคัดเลือกหุ้นที่พื้นฐานดีมาวิเคราะห์ได้ต่อไปครับ

ดึงข้อมูลหุ้น

ซึ่งในการดึงข้อมูลหุ้นนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการแปลง Query ให้เป็น Function เพื่อจะเรียกข้อมูลจาก Website ของหุ้นแต่ละตัวได้โดยไม่ต้องมานั่ง Get Data จาก Web เอง 50 ที ในคลิปนี้จะเจอปัญหาต่างๆ มากมาย และจะได้รู้ด้วยว่าเราจะมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไรครับ

วิเคราะห์หุ้น

ต่อจากนั้น ผมจะสอนการใช้ Power BI วิเคราะห์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง 5 ปี ซึ่งเพื่อนๆ จะได้เห็นแนวทางว่ามีปัญหาอะไรที่ต้องระวัง ต้องจัดการบ้าง รวมถึงได้เห็นวิธีการปรับการแสดงผลข้อมูลใน Matrix ให้ดูง่ายขึ้น รวมถึงการทำ Conditional Format ด้วย นอกจากนี้จะได้เจอวิธี Annualize รายได้ให้เต็มปี เพื่อให้เปรียบเทียบกันได้ และที่เด็กสุดคือ การทำ Clustering แบบอัตโนมัติในคลิ๊กเดียว อยากรู้ทำไงดูให้จบนะ