Tag: exact match

  • เจาะลึกสูตร VLOOKUP ดูจบใช้เป็นเลย

    เจาะลึกสูตร VLOOKUP ดูจบใช้เป็นเลย

    VLOOKUP (Vertical Lookup) เป็นฟังก์ชั่นใน Excel ที่จัดอยู่ในประเภทการค้นหาและอ้างอิงข้อมูล เช่น เอาไว้หาว่ารหัสสินค้าที่กำลังค้นหาคือสินค้าชื่ออะไร (ดูจากตารางอ้างอิงที่เรามีอยู่) โดยถือว่าเป็นฟังก์ชั่นที่ผู้หัดใช้…