Tag Archives: multiple

สร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตาราง
Excel Pivot Table

4 วิธีสร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตาราง

รู้หรือไม่ว่าเราสามารถสร้าง PivotTable จากข้อมูลหลายตารางได้! ในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าทำยังไง? การทำ PivotTable จากหลายตารางนั้น ทำได้หลายวิธี แต่ละวิธีก็มีข้อดีข้อเสีย-ข้อจำกัดต่างกันดังนี้ครับ มาดูรายละเอียดกันดีกว่า วิธีที่...

array
Highlights : บทความแนะนำExcel Array Formula

วิธี Extract ข้อมูลหลายๆ รายการ แบบใช้และไม่ใช้ Array Formula

จากบทความก่อนหน้าได้เกริ่นเรื่องการทำงานของ Array Formula ไปแล้ว คราวนี้จะขอยกตัวอย่างการใช้ที่ค่อนข้าง Advance ขึ้นแล้วนั่นก็คือ การ Extract ข้อมูลหลายๆ รายการ...