ทำไมต้องแปลงค่า? หากเราใช้ข้อมูลที่มีรูปแบบไม่ตรงตามที่ต้องการ อาจเปิดปัญหาในการใช้สูตร เช่น Lookup ค่าไม่เจอ ก็เป็นไปได้ครับ วิธีแปลงค่า จากตัวหนังสือ => ตัวเลข ใน Excel วิธีที่ง่าย และได้ผลที่สุด คือ เอาไปคูณ 1 ครับ เช่น ในช่อง A1 มีตัวหนังสือว่า 000540 หากจะแปลงไปเป็นตัวเลข และแสดงผลในช่อง B1 ในช่อง B1 ให้เขียนว่า =A1*1 ซึ่งจะได้ค่าเป็น 540 แบบเป็น Number นั่นเอง วิธีแปลงค่า จากตัวเลข => ตัวหนังสือ ใน Excel วิธีที่ง่าย และได้ผลที่สุด คือ เอาไป & ช่องว่าง ครับ เช่น ในช่อง A1 มีตัวเลข 540 หากจะแปลงไปเป็นตัวหนังสือ และแสดงผลในช่อง B1 […]

read more