มาดูกันว่า TRIM ตัดอะไรทิ้งบ้าง?

trim-example

คุณคิดว่าฟังก์ชั่น TRIM เอาไว้ทำอะไร?

หลายคนอาจคิดว่ามันแค่เอาไว้ตัด space หัวท้ายของคำเท่านั้น ….

แต่จริงๆ มันตัด space โดยจะเหลือ space ระหว่างคำไว้ให้แค่สูงสุด 1 เคาะเท่านั้น space ตัวอื่นๆจะถูกตัดทิ้งทั้งหมดครับ ตามรูป