จะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะเรียนคอร์สไหนดี?

ผมขอให้คำแนะนำเบื้องต้นดังนี้นะครับ

  • หากรู้สึกว่าพื้นฐานยังไม่ดี ไม่รู้จัก การ fix cell ด้วย $ ว่ามีหลายแบบ ไม่รู้ว่าวันที่ห้ามกรอกปี พ.ศ. = คอร์ส Excel Level Up!
  • หากอยากเรียนเรื่องยอดฮิต อย่าง IF, VLOOKUP, SUMIFS, Pivot Table รวมกัน = คอร์ส Excel Level Up!
  • หากอยากเรียนเรื่อง Pivot Table โดยเฉพาะ = คอร์ส Pivot Table
  • หากมีปัญหาเรื่องการรวบรวมข้อมูลจากหลายที่ / มีปัญหาตอนก่อนจะเอาข้อมูลเข้า Pivot Table / ข้อมูลหน้าตาไม่ ok / ข้อมูลไม่อยู่ในรูปแบบ Database = คอร์ส Power Query
  • หากอยากเรียนสูตรขั้นสูงมากขึ้น อย่าง INDEX MATCH OFFSET INDIRECT = คอร์ส Advance Formula
  • หากอยากเรียนการใช้ Power Point / การทำ Infographic = คอร์ส Power Point + Infographic
  • หากอยากเน้นเอางานมาปรึกษา อยากเรียนเรื่องเฉพาะทางมากๆ = คอร์ส Private

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเท่านั้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับ


Comments

One response to “จะรู้ได้อย่างไรว่าควรจะเรียนคอร์สไหนดี?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *