สอนใช้ XLOOKUP ใน Excel 365 แบบละเอียด 1

สอนใช้ XLOOKUP ใน Excel 365 แบบละเอียด

สอนใช้ XLOOKUP ใน Excel 365 แบบละเอียด ซึ่งสามารถใช้แทน VLOOKUP ได้เลย แบบดีกว่าของเดิมมากๆ เช่น

  • Lookup ข้อมูลทางซ้ายหรือขวาก็ได้ (VLOOKUP ไปทางขวาได้เท่านั้น)
  • กำหนดได้ว่าถ้า Lookup ไม่เจอจะให้แสดงค่าเป็นอะไรแทน (VLOOKUP จะขึ้น #N/A)
  • Lookup จากบนลงล่าง หรือ ล่างขึ้นบนได้ (VLOOKUP Exact Match จากบนลงล่าง)
  • Lookup ข้อมูลกลับมาเป็น Range ได้ (VLOOKUP ได้ค่าเดียว)
  • Lookup ข้อมูลกลับมาในฐาน Cell Reference ได้ (VLOOKUP ได้ค่าผลลัพธ์เท่านั้น)

ดังนั้นใครมี Excel 365 พลาดไม่ได้เด็ดขาด ดูจบได้ไอเดียมากมายแน่นอนครับ