Select Page

รายชื่อบริษัทลูกค้าเหล่านี้คือลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจทางเทพเอ็กเซลในการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กับพนักงานในบริษัทครับ

สารบัญ

รายชื่อบริษัทลูกค้าแบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ

กลุ่มธุรกิจด้านสินค้าอุตสาหกรรม/วิศวกรรม/ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

กลุ่มธุรกิจการเงิน / ธนาคาร / ประกัน

กลุ่มธุรกิจ ห้างสรรพสินค้า

ลูกค้าสถาบันการศึกษา

กลุ่มธุรกิจเกษตร/อุตสาหกรรมอาหาร/เครื่องดื่ม

กลุ่มธุรกิจสุขภาพ ยา โรงพยาบาล

ลูกค้าหน่วยงานภาครัฐ

กลุ่มธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์/รับเหมาก่อสร้าง/อุปกรณ์ก่อสร้าง

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค / Fashion / Furniture

กลุ่มธุรกิจ บริการ / โลจิสติกส์

กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี / ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ /สารสนเทศ

กลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับกีฬา

สอบถามรายละเอียด/จองคิวการอบรม

หากบริษัทของคุณสนใจอบรมกับเทพเอ็กเซล สามารถสอบถามรายละเอียดการอบรม สามารถติดต่อกับผู้ช่วยผม (คุณวริศรา) ได้ที่

รายชื่อบริษัทลูกค้าที่อบรมกับเทพเอ็กเซล 2
ติดต่อทาง Line Official Account

กรณีติดต่อทางโทรศัพท์
กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างก่อนครับ

หากสนใจติดต่อพูดคุยทางโทรศัพท์ หรืออยากให้เราติดต่อกลับไปหา สามารถกรอกแบบฟอร์มนี้ไว้ได้ครับ

ถ้าไม่แน่ใจกรอกมาคร่าวๆ ก่อนได้ครับ
แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
  • 4
  •  
  •  
  •  
  •