Tag Archives: graph

สร้างกราฟ Excel
Excel Chart & Visualization

การสร้างกราฟ

บทความนี้จะมาสอนวิธีสร้างกราฟใน Excel กันครับ ซึ่งกราฟหรือแผนภูมิที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น แบบว่า คนดูมองแล้วเห็นภาพ และรู้ได้ทันทีว่าข้อมูลที่เรากำลังแสดงอยู่หมายถึงอะไร ดังคำกล่าวที่ว่า “รูปภาพเพียงรูปเดียวสามารถแทนคำนับพัน” นั่นเอง ดังนั้นกราฟหรือแผนภูมิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเสนองานเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยประหยัดเวลาในการอธิบาย และทำให้การนำเสนอน่าสนใจ...

กราฟสร้างสรรค์ excel
Excel Chart & VisualizationHighlights : บทความแนะนำ

8 เทคนิคการสร้างกราฟสุดสร้างสรรค์

พูดถึงเรื่องการสร้างกราฟ หลายๆ คนอาจคิดว่า Excel สามารถสร้างกราฟได้เท่าที่มีให้เลือกปกติ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น กราฟวงกลม ฯลฯ...

กราฟ chart excel
Excel Chart & VisualizationHighlights : บทความแนะนำ

การสร้างกราฟแผนภูมิใน Excel เบื้องต้น

กราฟหรือแผนภูมิที่ดีนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยให้เราสามารถแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลในรูปแบบที่เข้าใจง่ายขึ้น แบบว่า คนดูมองเแล้วเห็นภาพ และรู้ได้ทันทีว่าข้อมูลที่เรากำลังแสดงอยู่หมายถึงอะไร ดังคำกล่าวที่ว่า "รูปภาพ 1 รูปแทนคำนับพัน" นั่นเอง ดังนั้นกราฟหรือแผนภูมิจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการนำเสนองานเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยประหยัดเวลาในการอธิบาย...