สูตรแยกคํานําหน้าชื่อ Excel แม้เขียนติดกันก็ใช้ได้