Select Page

เรื่องพื้นฐานบางเรื่อง เป็นเรื่องง่ายๆ แต่หลายคนก็มองข้ามไป หรือทำไม่เป็นอย่างน่าเสียดาย …

วันนี้ผมเลยจะขอมาแนะนำความรู้เกี่ยวกับการเขียนข้อความในสูตร และการใช้เครื่องหมาย & เชื่อม ครับ
มีประเด็นที่น่าสนใจหลายอย่างเลย

รู้หรือไม่ว่า…

 • & คือตัวเชื่อมข้อความ เชื่อมข้อความ จากหลายช่องมารวมกันในช่องเดียวกันได้
  • เช่น ในรูป สามารถรวม ชื่อ และนามสกุล เดิมอยู่แยกกันให้รวมกันเป็น Cell เดียวได้
 • & ทำให้ผลลัพธ์เป็นข้อมูลประเภท Text
  • สามารถแปลง Number เป็น Text ได้ด้วย เช่น =100&”” จะทำให้ 100 กลายเป็น Text
 • ข้อความใน Cell เราไม่ต้องใส่เครื่องหมายคำพูด
  • พิมพ์ไปใน Cell ตรงๆ แล้วอ้างอิงมาใช้ในสูตรด้วย Cell Reference เช่น A1 B2 ได้เลย
 • ข้อความในสูตร ต้องพิมพ์อยู่ในเครื่องหมายคำพูด (” “) เพื่อบ่งบอกว่าเรากำลังจะพิมพ์ข้อมูลที่เป็น Text
 • แต่ถ้าจะใส่เครื่องหมายคำพูดจริงๆ ให้ใส่ “” ซ้อนลงไปข้างใน เครื่องหมายคำพูด (ที่เป็นตัวบ่งบอกความเป็น Text) อีกที
  • เช่น =“”นี่คือข้อความภายในเครื่องหมายคำพูด“” อันนี้นอกนะ…
  • จะออกมาเป็น “นี่คือข้อความภายในเครื่องหมายคำพูด” อันนี้นอกนะ…

ใครมีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติม ก็ Comment ได้เลยครับ

แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
 • 1
 •  
 •  
 •  
 •