บทความแนะนำ การเรียนรู้ขั้นสูง (Advance Level)

เนื้อหาหลักใน Excel

บทความแนะนำใน Power Tools

สำหรับบทความแนะนำใน Power Tools เช่น Power Query, Power Pivot, DAX, Data Model, Power Bi => คลิ๊กได้ที่นี่


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *