แก้ปัญหา Power Query มองไม่เห็นการเพิ่มคอลัมน์ใหม่ในไฟล์ CSV

เพื่อนๆ น่าจะเคยใช้ Power Query Get Data from Text/CSV กันมาบ้าง ซึ่งน่าจะเคยเจอปัญหาที่ว่า หลังจากใช้ Power Query ดึงข้อมูลไปแล้ว ต่อมาในไฟล์ CSV ต้นฉบับมีการเพิ่มคอลัมน์ใหม่เข้าไป แต่ตัว Power Query ดันมองไม่เห็นแม้ว่าจะกด Refresh แล้วก็ตาม ปัญหานี้จะหมดไป ถ้าเพื่อนๆ ดูคลิปนี้จนจบครับ