filter-running-number

เลข running มหัศจรรย์ แม้โดน Filter ก็เรียงต่อเนื่องได้ (Running Number Filter)

บทความนี้จะมาสอนวิธีทำ Running Number Filter ซึ่งเป็นเลขเรียงต่อเนื่องแม้ข้อมูลจะถูก Filter อยู่ครับ

ปกติเวลาใส่เลข Running ให้กับข้อมูล 1,2,3,4… หากข้อมูลถูก Filter เลข Running เหล่านั้นอาจจะขาดตอน เช่น 1,3,4,6 แต่เทคนิคนี้สามารถให้เลขยังคงแสดงเป็น 1,2,3,4 ได้ แม้จะถูก Filter แล้วก็ตาม

วีดีโอสอนการใช้งาน

สรุปเทคนิคที่ใช้

  • เคล็ดลับอยู่ที่การใช้ Function SUBTOTAL ซึ่งมีพฤติกรรมเฉพาะตัวอย่างนึงที่เหมาะกับปัญหาของเรามาก นั่นคือ SUBTOTAL จะทำการคำนวณเฉพาะข้อมูลที่ยังคงมองเห็นอยู่หลังถูก Filter ไปแล้ว
  • ด้วยเหตุนี้ เราจึงใช้ SUBTOTAL แล้วเลือก Function ย่อยเป็น COUNTA (รหัส 3) เพื่อให้นับจำนวนข้อมูลจากแถวแรกถึงแถวที่จะใส่เลขลำดับนั้นๆ เพื่อให้รู้ว่ามีข้อมูลกี่อันหลังถูก Filter ไปแล้วนั่นเอง
    • เช่น สมมติเราจะใส่เลขลับดัยในคอลัมน์ A ในแถวที่ 20 ก็จะเขียนสูตรว่า =SUBTOTAL(3,B2:B20) นั่นเอง โดยคอลัมน์ B ต้องมีข้อมูลอยู่ ห้ามเป็นช่องว่าง
    • ที่นี้เพื่อให้ copy สะดวก เราจึงทำการ Lock ช่องเริ่มต้นเอาไว้ เช่น =SUBTOTAL(3,B$2:B20)
  • แต่เทคนิคสำคัญอีกอย่างคือ หากเราใช้ Subtotal ตรงๆ Excel มันจะเกิดอาการเอ๋อ ไม่ยอมเอาแถวสุดท้ายมา Filter ด้วย วิธีแก้คือให้เอาผลที่ได้จาก SUBTOTAL ไปคูณ 1 อีกที
    • จะได้ว่า =SUBTOTAL(3,B$2:B20) *1 นั่นเอง ครับ

ขอบคุณสำหรับคำถาม

เทคนิคนี้ ถูกสอบถามโดยคุณ Farzeed Phewkam ใน Facebook Page ของ ThepExcel ซึ่งมีประโยชน์มากครับ ขอบคุณมากสำหรับคำถามดีๆครับ