Select Page

บทความนี้ถูกแยกเขียนใหม่เป็น 3 หัวข้อดังนี้ เข้าไปใน link ได้เลยครับ

Level 14. จัดการข้อความให้อยู่หมัด ด้วยฟังก์ชั่นกลุ่ม TEXT
Level 15 : เดินทางข้ามเวลาด้วยฟังก์ชั่นกลุ่ม Date & Time
Level 16 : VLOOKUP และ MATCH คู่ซี้ค้นหาข้อมูล

แชร์ความรู้ให้เพื่อนๆ ของคุณ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •