วิธีแก้ปัญหาเวลาเขียน M Code แบบ each ซ้อนกันหลายอัน

วิธีแก้ปัญหาเวลาเขียน M Code แบบ each ซ้อนกันหลายอัน